«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
دكتر شـعبان شـامخ

همكار عزيز و گرامي ما دكتر شـعبان شـامخ بعد از سالها درد و رنج و ناراحتی دار فانی را وداع گفت.

یاد و خاطره خوبي هاي اين اســتاد گرانقدر ارتوپدي در نزد دوستدارانش براي هميشه جاويدان خواهد ماند.

به همسر و فرزندان برومندش اين ماتم بزرگ را تسليت مي گوييم.

هيئت مديره و پزشكان بيمارستان دي

CAPTCHA