«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
همكار محترم جناب آقاي حميد مدني

همكار محترم جناب آقاي حميد مدني با نهايت تأسف درگذشت عزيز از دست رفته را به شما و خانواده محترم تسليت گفته و صبر و شكيبايي برايتان آرزومنديم.

سازمان آگهي ها

CAPTCHA