«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم برغمدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خادم الحسین ع  محمد جواد برغمدی را تسلیت عرض نموده ، برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم علو درجات مسئلت مینماییم

دانشجویان الهیات دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

CAPTCHA