«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم بایندر

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر مسدلت داریم

شرکت بازرسی بین المللی بخرد

CAPTCHA