«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
مرحوم حاج محمود رحمانزاده

بازگشت همه بسوي اوست بــا نهايــت تأســف و تأثــر درگذشــت مرحــوم حاج محمــود رحمــان زاده را باطلاع كليه اقوام، دوســتان و همشهريان محترم مي رساند.

به همين مناسبت مجلس ترحيم آنمرحوم روز پنجشنبه 26 تیر ماه از ساعت 16 در مســجد نــور شبســتريها واقع در ميــدان دكتر فاطمــي برگزار مي گردد. حضور ســروران گرامي موجب شادي روح آنمرحوم و تسلاي خاطر بازماندگان خواهد بود.

CAPTCHA