«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شادروان ایرج میکده

با قلبي سرشــار از اندوه و حرمان درگذشــت عزيزمان ايرج ميكده را به اطلاع مي رساند. بــه همين مناســبت در روز جمعــه 27 تيرماه 1393 از ساعت 17 الي 19 در مجتمع بهجت آباد پذيرا و سپاسگزار بستگان و دوستان هستيم.

از طرف خانواده

CAPTCHA