«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم بایندر

بدینوسیله درگذشت جناب آقای کوروش بایندر را تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

گروه اکسپرتز - فرزین انتصاریان

CAPTCHA