«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
اناﷲ و انا اليه راجعون

با نهايت تأســف به اطلاع مي رســاند عليا مخدره علوی موسوی خلخالی صبيه آيت اﷲ سيد علی موسوی خلخالی طاب ثراه همســر شــهيد مجاهد آيت اﷲ سيد محمدرضا موسوي خلخالي به رحمت ايزدي پيوست. بدين مناسبت مراســم ختمي روز سه شــنبه 24 تیر از ساعت 18 در مسجد علي ابن موسي الرضا ع واقع در خيابان 17 شــهريور خيابان شهيد قادری ( سقا باشی ) منعقد مي گردد.

از طرف برادران داغديده

CAPTCHA