«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
نوشین روزبهانی

خبر درگذشت نوشین روزبهانی عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پرودگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتش بفرماید

از طرف مدیریت و همکاران شرکت کمرد

CAPTCHA