«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
سركارخانم دكتر شهناز آرمين

درگذشــت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، شادي روح آن مرحوم و بقاي عمر بازماندگان را از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره انجمن عفونی كودكان ايران

CAPTCHA