«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم سالخورده

جناب آقاي اسداﷲ سالخورده - سركار خانم فرزانه سالخورده

در نهايت تأســف و تأثر مصيبت وارده را به خاندان محترم سالخورده تسليت عرض نموده از درگاه ايزد منان آمرزش و علــو درجــات براي آن مرحومه مغفــوره و صبر و اجر و شكيبايي براي بازماندگان محترم مسئلت مي نمائيم.

مديران و كاركنان شركت پرليت

CAPTCHA