«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم دكتر ارسطو كيمياوي

اين غم بزرگ بر شما هموار و براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

دكتر حسين شفايي و خانواده

CAPTCHA