«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي بهمن شكربيگي

رياست محترم شعبه اول دادگاه كيفري استان كرمانشاه با كمال تأســف و تأثر مصيبت وارده درگذشت پسرعمو و بــرادر همســر محترمتان را صميمانه تســليت عرض می نماييم.

از طرف خانواده صفری ـ اسلام آباد غرب

CAPTCHA