«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شادروان مرحوم محمــد لطفي
shadravan

بــا نهايــت تأســف و تأثر درگذشت شادروان مرحوم محمــد لطفی (اميــر) را به اطلاع مي رساند. به همين مناســبت مجلس يادبود در منزل ايشان واقع در خيابــان دكتر شــريعتي ـ خيابــان ظفــر ـ خيابــان آقــازاده فرد پلاک 34 واحد 14 روز پنجشــنبه مورخ 1393/04/19  از ساعت 17 تا 20 برگزار مي گردد.

از طرف خانواده لطفی و ساير بستگان

CAPTCHA