«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
نهمین سال درگذشت حاج سيدحســن معصومي
shadravan

20 تيرمــاه نهميــن ســال جدايي از همسري مهربان و پــدري فــداكار مرحوم حاج سيدحســن معصومی مي باشد. یاد و خاطره ی آن عزیز برای همیشه در ذهن ها باقی خواهد ماند

از طرف خانواده

CAPTCHA