«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
اعضاي هيأت رئيســه جامعه مترجمان رســمي ايران

اعضاي هيأت رئيســه جامعه مترجمان رســمي ايران از سوي تمامي مترجمان رسمي ايران با نهايت تأسف و تألم درگذشــت دكتر يحيي اردلان پايه گذار و رئيس جامعه مترجمان رســمي ايران استاد دانشگاه، نويسنده، مترجم و ديپلمات بازنشسته وزارت امور خارجه را به استحضار مگان مي رساند. حضور دوســتان در مجلس نكوداشت روز سه شنبه 17 تيرماه در مســجدالغدير واقــع در بلوار ميرداماد موجب آرامش روح آن شــادروان و تسلاي خاطر بازماندگان خواهد بود.

جامعه مترجمان رسمي ايران

CAPTCHA