«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم مرحوم حاج احمد عودباشي

خانواده محترم مرحوم حاج احمد عودباشي

همكار بازنشسته جناب آقاي حاج اسماعيل عودباشي و همكار گرامي سركار خانم زينب عودباشي با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تســليت گفته، از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و جهت بازماندگان صبر و شــكيبائي آرزو مي كنيم.

همكاران شما در واحد حروفچيني كامپيوتر

CAPTCHA