«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس بابك صالحي

همكار محترم جناب آقاي مهندس بابك صالحي

ضايعه درگذشت مادربزرگ گراميتان را تسليت عرض نموده و براي ايشــان علو درجات و براي شــما و ديگر بازماندگان صبر جميل از درگاه ايزد منان خواستاريم.

مهندس نيما بهنيا

CAPTCHA