«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس قانعان و خاندان محترم قانعان

جناب آقاي مهندس قانعان و خاندان محترم قانعان

درگذشــت نابهنگام برادر عزيز و گراميتان جناب آقاي مهندس مهدي قانعان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و براي آن شادروان از درگاه خداوند متعال مغفــرت و براي شــما و ســاير بازمانــدگان صبر جميل خواهانم. مرا نيز در اين غم بزرگ شريك بدانيد.

شهاب مجلسي

CAPTCHA