«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
همکار محترم جناب آقاي دكتر كريمي

همکار محترم جناب آقاي دكتر كريمي درگذشــت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد.

مديريت و پرسنل درمانگاه بهراد

CAPTCHA