«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شــادروان علي اصغر مددی

پدربزرگترين ثروت، گوهر و نعمــت گرانبهائيســت كه خداونــد بــه ما عطــا كرده

بدينوســيله درگذشت شــادروان علي اصغر مددی را به اطلاع كليه دوستان و آشنايان محترم مي رساند. به همين مناســبت مجلس ترحيم و بزرگداشتي در روز پنجشنبه  2 مرداد از ساعت 18:30 در مســجد ســيد الشــهداء واقع در فلكه دوم تهرانپارس خيابان جشنواره چهارراه سيد الشهداء منعقد مي گردد.

از طرف خانواده مددي

CAPTCHA