«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقای مهندس شهرام بهزادپور

جناب آقای مهندس شهرام بهزادپور

درگذشت عزیزانتان چنان سنگین  و جانسوز است که به دشواری  به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست

برای شما و سایر بازماندگان طلب صبر و شکیبایی داریم

مدیریت و کارکنان دفتر خدمات الکترونیک شهر 101

CAPTCHA