«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس ثريايي

با كمال تأســف درگذشــت مادر همســر ارجمندتان را  بــه جنابعالي و خانواده محترم تســليت عرض نموده از خداوند منــان آمرزش و علو درجات براي آن مرحومه مغفوره و صبر و اجر و شكيبائي براي بازماندگان محترم سئلت مي نمائيم.

شركت صنعت نورد آلومينيوم قزوين

CAPTCHA