«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم دكتر نايبي

درگذشــت شــادروان دكتر احمد نايبي پزشك عاليقدرو انســان فرهيخته را به حضور جامعه پزشــكان و عموم همشــهريان محترم استان اردبيل و فرزندان برومندشان تسليت مي گويم


دکتر عظیمی

CAPTCHA