«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شادروان کوروش بایندر
shadravan

با قلبی آکنده از اندوه درگذشت عزیز از دست رفته ، ناخدا یکم بازنشسته کوروش بایندر را به اطلاع اقوام و دوستان می رسانیم .

مجلس بزرگداشت آن مرحوم در تاریخ 1 مرداد از ساعت 16 در مسجد جامع شهرک غرب برگزار میگردد

از طرف شرکت های ایران سفینه و رده بندی آسیا

CAPTCHA