«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقای رامتین شاهرودی

همکار گرامی

درگذشت عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم

مرکز توسعه ارتباطات همشهری

CAPTCHA