«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
مرحوم رضا الفت میرحسابی

بــا انــدوه بي پايان درگذشــت پدر، همســر و برادرمان رضا الفت میرحسابی كه نشان معرفت، ايثار و محبت بود را به اطلاع مي رسانيم رويش را گرچه ديگر نخواهيم ديد یادش اما هميشه در دلمان زنده، عزيز و گرامي است.

مراسم يادبود آن عزيز روز دوشنبه 30 تیر از ساعت 16 در مســجد جامع شــهرك واقع در شهرك غرب، ابتداي خيابان شهيد حسن سيف برگزار مي گردد

از طرف خانواده

CAPTCHA