«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
مرحوم سیروس نکویی

زنده یاد سیروس نکویی فرزند عبــاس نكوئي ( بهادر نظــام ) كه عمــری را در خدمت به مردم در ســمت های مختلف وزارت دادگســتری، مقام قضاوت و وكيل پايه يك دادگســتری گذراند، در شــب 23 تيرماه 93 به ديار باقي هجرت كرد و همه دوستدارانش را داغدار نمود مجلس ترحيم آن فقيد ســعيد در ساعت 6:45 تا 8:15 بعدازظهر روز شــنبه 28 تيرماه 93 در مسجد الرضا ع واقع در ميدان نيلوفر برگزار مي گردد.

از طرف خانواده

CAPTCHA