«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس محمدرضا بهزاديان

جناب آقاي مهندس محمدرضا بهزاديان درگذشت برادر گراميتان را تسليت مي گوييم و از بارگاه ايزد منان براي آن مرحوم علو درجات و براي شما و خانواده گرامي صبر و اجر مسئلت مي نمائيم.

قربان بهزاديان نژاد - سيدعليرضا بهشتي - محمدامين هادوي - سيد احمد هاشمي

CAPTCHA