«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر ولي پور

جناب آقاي دكتر ولي پور مديرعامل محترم شركت عمران شهر جديد پرديس با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، از درگاه ايزدمنان براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي و ساير بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.

شركت آباد راهان پارس - توسعه راههاي ايران

CAPTCHA