«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
همكار ارجمند سركار خانم دكتر خداكرمي

همكار ارجمند سركار خانم دكتر خداكرمي رئيس محترم انجمن مامائي ايران با كمال تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت جنابعالي و خانــواده محترمتــان تســليت عرض نمــوده و براي بازماندگان صبر و شكيبايي از درگاه ايزدمنان مسئلت مي نمايم.

دكتر عليرضا زالي

رئيس كل سازمان نظام پزشكي ايران

CAPTCHA