«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
حاجيه خانم دكتر مهين محمدزاده
shadravan

با قلبي آكنده از غم و اندوه، ناباورانــه ســالگرد پــرواز ملكوتــي مــادر عزيزتر از جانمان، مرحومه مغفوره، حاجيه خانم دكتر مهين محمدزاده (همسر زنده يـاد مهنـدس اسـلام واكف) را به اطلاع بستگان ، دوستان و آشنايان محترم مي رسانيم.

باشــد كه روح پاك آن فرشــته الهي هميشه شاد، مزار مقدسش پر نور و نام و ياد با صفايش تا ابد زنده و جاويد باد، آمين.

هزينــه مراســم صــرف رهايــي آبرومنــدي از بنــد گرفتــاري و اعطــاء جهيزيــه بــه زوجي نوپــا خواهد گرديد.

فرزندان هميشه داغدار و دل شكسته اش

CAPTCHA

امیررضا نوشته است :

سلام.خداوند رحمتش کند انشالله.
چه متن صقیل و زیبایی نوشته شده.

1393-11-22 20:34:42