«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
حاج اصغر نظري
shadravan

به مناسبت درگذشت مرحوم مغفور حاج اصغر نظري مجلس ترحيمي در تهران، شهرك قدس (غرب) خيابان هرمزان، مســجد الزهرا (س) روز يكشنبه 19/11/93 از ســاعت 30:18 لغايت 20 برگزار مي گردد.

از عموم دوستان و آشنايان جهت شركت در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد.

خانواده هاي: نظري، گرامي، پاك نژاد و ساير بستگان

CAPTCHA